Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Biedrzychowice

Brak opisu obrazka

Biedrzychowice 
Nazwa Biedrzychowice pochodzi od nazwy osobowej Biedrzych. Założycielem miejscowości był najprawdopodobniej Bedrich Friedrich.

Pierwsza wzmianka znajdująca się w kronice z XIIIw., to zapis w akcie darowizny księcia Kazimierza Opolskiego dla klasztoru w Czarnowąsach.

Najstarszą budowlą jest kościół parafialny, wzmiankowany w dokumencie Bolka Opolskiego w 1430 roku. Do roku 1775 był pod wezwaniem św. Mikołaja, a później pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. W 1797r. uległ spaleniu. Po pożarze został zbudowany lub przebudowany, a w 1930 roku przedłużony ku zachodowi. Na szczególną uwagę w kościele zasługuje ambona klasycystyczna z roku ok. 1800 z płaskorzeźbą Chrystusa Siewcy. Biedrzychowice posiadają kronikę parafialną prowadzoną od 1855r., kronikę chrztów – od 1765r., kronikę zmarłych – od 1719r. Pierwsze wzmianki o istnieniu szkoły pochodzą z końca XVII w. i zawarte są w sprawozdaniach powizytacyjnych Diecezji Wrocławskiej.

Znajdują się tu neolityczne stanowiska archeologiczne oraz ślady osadnictwa celtyckiego.

Brak opisu obrazka

Biedrzychowice

Der Name Biedrzychowice kommt vom Vornamen Biedrzych. Die Ortschaft war höchstwahrscheinlich von Bedrich Friedrich gegründet worden.


Die erste Erwähnung in schriftlichen Chroniken stellt die Eintragung in der Schenkungsurkunde des Fürsten Kazimierz Opolski für das Kloster in Czarnowąsy dar.

Das älteste Bauwerk ist die Pfarrkirche, die in einer Urkunde von Bolko Opolski im Jahr 1430 erwähnt wurde. Bis 1775 hieß sie Sankt-Nikolai-Kirche, später Maria-Himmelfahrt-Kirche. 1797 ist sie vom Feuer verbrannt. Nach dem Brand wurde die Kirche wieder aufgebaut bzw. umgebaut und 1930 westlich erweitert. Besonders erwähnenswert ist die klassizistische Kanzel aus dem Jahr um ca. 1800 mit einem Flachrelief von Christus-Sämann. Biedrzychowice besitzt eine Pfarrchronik, die seit 1855 geführt wird, eine Taufenchronik – seit 1765 und eine Totenchronik – seit 1719. Die ersten Notizen über das Vorhandensein der Schule stammen aus dem ausgehenden 17. Jahrhundert und sind in Besichtigungsberichten der Breslauer Diözese enthalten.

In Biedrzychowice gibt es neolitische archäologische Ausgrabungen sowie sind Spuren keltischer Siedlungen vorhanden.

Wersja XML