Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Cieszniów

Brak opisu obrazka
Cieszniów
Nazwa miejscowości wywodzi się od imienia Cieszno, Cieszysław. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1234r., gdzie wieś występuje pod nazwą Tesnowo, a od 1282r. Tesnow. Przed 1945r. w dokumentach widnieje nazwa Teschenau.

W 1322r. książę Władysław podarował wieś rycerzowi Hermanowi i jego dwóm braciom. Cieszniów przez kolejnych sześć wieków zmieniał często właścicieli. Ostatnim z nich był Karol Schwarzer właściciel folwarku. Był człowiekiem dbającym o posiadłość, wokół której roztaczał się piękny park. Budynek – dworek stoi do dziś.

Najstarszą budowlą we wsi jest kapliczka, wybudowana na początku XIXw.. oraz dwa krzyże z 1904 i 1907 roku.

Brak opisu obrazka
Cieszniów

Der Ortsname kommt von den Namen Cieszno, Cieszysław.

Die erste Erwähnung stammt aus dem Jahr 1234, als das Dorf unter dem Namen Tesnowo und seit 1282 als Tesnow auftauchte. Vor 1945 ist in den Urkunden die Bezeichnung Teschenau zu finden.

1322 schenkte der Fürst Władysław das Dorf dem Ritter Hermann und seinen zwei Brüdern. Über weitere sechs Jahrhunderte haben sich Besitzer von Cieszniów oft gewechselt. Der letzte von ihnen war Karol Schwarzer, der Gutshofsbesitzer, welcher das mit einem schönen Park umgebene Landgut pflegte. Das Gebäude – der Hof ist bis heute erhalten geblieben.

Die ältesten Bauwerke des Dorfes sind die zu Beginn des 19.Jahrhunderts erbaute Kapelle sowie zwei Kreuze aus den Jahren 1904 und 1907.

Wersja XML