Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Chudoba

Brak opisu obrazka
Chudoba

Chudoba - przysiółek Nowych Kotkowic

Pierwotna nazwa Czekai pochodzi najprawdopodobniej od nazwiska Czekaj. Początkowo był to pojedynczy dom, który określano także Chudoba, co oznaczało dobytek, gospodarstwo.

Pierwsze wzmianki pochodzą z I-szej połowy XVIII w., kiedy to powstały pierwsze zabudowania folwarczne. Od 1810r. właścicielami folwarku była rodzina von Seherr – Hoss właścicieli Dobrej. Przy folwarku powstała kolonia o tej samej nazwie.

W II połowie XIX wieku Kórnica wraz z kolonią Chudoba liczyła 1160 mieszkańców, z czego wszyscy, za wyjątkiem 6 ewangelików, byli katolikami.

Z inicjatywy mieszkańców wybudowana została kapliczka, w której zawieszony jest dzwon.

Brak opisu obrazka
 Chudoba


Chudoba - Weiler von Nowe Kotkowice

Der ursprüngliche Name Czekai kommt höchstwahrscheinlich vom Familiennamen Czekaj. Zunächst war es nur ein einzelnes Haus, auch Chudoba genannt, was Hab und Gut bzw. Haushalt bedeutete.

Die ersten Erwähnungen stammen aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, als die ersten Gutshofsgebäude entstanden waren. Seit 1810 war die Familie von Seherr–Hoss, Besitzerin von Dobra, im Besitz des Gutshofs. Neben dem Gutshof ist eine Siedlung mit demselben Namen entstanden.

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zählte Kórnica zusammen mit der Siedlung Chudoba 1160 Bewohner, wovon alle, ausgenommen 6 Protestanten, katholisch waren.

Die Errichtung einer Kapelle, in der die Glocke aufgehängt wurde, geht auf eine Initiative der Bewohner zurück.

Wersja XML