Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dzierżysławice

Brak opisu obrazka
Dzierżysławice

Nazwa miejscowości pochodzi od słów: dzierżyć słowo, dotrzymywać słowa. Podania ludowe barwnie opisują historię sprzed setek lat, kiedy to mieszkańcy wsi szczycili się faktem, że byli szlachetni - dzierżyli sławę lub słowo.

Pierwsza wzmianka pochodzi z 1321r., a o sołtysie wsi z dnia 20 lipca 1390r., kiedy to książę Władysław Opolczyk, nakazał sołtysowi pod karą klątwy kościelnej, którą miał rzucić biskup wrocławski, płacenie grzywny regularnie w dwóch ratach.

W centrum wsi znajduje się zabytkowa kapliczka wzniesiona w połowie XIX w., najprawdopodobniej w miejscu dawnego kościoła.

Od 1857 roku istnieje we wsi orkiestra dęta, która poszczycić się może licznymi występami, szczególnie w czasie pobytu Jana Pawła II: w Częstochowie 15.06.1979r. oraz 21.06.1983r. na Górze św. Anny.

Na okolicznych polach, znajdują się ślady pobytu na tych ziemiach człowieka sprzed 5,5 tysiąca lat oraz znaleziska z epoki brązu, które dowodzą, że istniała tu osada od okresu przedplemiennego. W czasie prac archeologicznych odkryto cmentarzysko ciałopalne.

Brak opisu obrazka
Dzierżysławice

Der Ortsname kommt von der Wendung: das Wort halten. Die Volkssagen überliefern eine mehrere hundert Jahre alte Geschichte darüber, dass die Dorfbewohner sich dessen rühmten, dass sie edle Menschen waren, da sie das Wort und den eigenen Ruf halten konnten.

Die erste Erwähnung stammt aus dem Jahr 1321 und eine über den Gemeindevorsteher - vom 20. Juli 1390, als Fürst Władysław Opolczyk, dem Gemeindevorsteher unter Androhung des Kirchenbannes seitens des Breslauer Bischofs eine in zwei Raten zu zahlende Geldstrafe auferlegte.

Im Zentrum des Dorfes gibt es eine unter Denkmalschutz stehende Kapelle, die um die Mitte des 19. Jahrhunderts errichtet wurde, höchstwahrscheinlich an Stelle der früheren Kirche.

Seit 1857 gibt es im Dorf ein Blasorchester, das sich seiner zahlreichen Auftritte rühmen kann, insbesondere während des Aufenthaltes von Johannes Paul II. in Polen: in Częstochowa (Tschenstochau) am 15.06.1979 sowie am 21.06.1983 in Góra św. Anny (Annaberg). Auf den Feldern in der Umgebung gibt es Spuren der Anwesenheit von Menschen auf diesen Gebieten vor bereits 5,5 Tausend Jahren sowie archäologische Funde aus der Bronzezeit, welche nachweisen, dass es hier eine Siedlung in der Vorstammzeit vorhanden war. Während der archäologischen Ausgrabungen wurde ein Urnenfriedhof entdeckt.

Wersja XML