• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu informacyjne Gminy Głogówek
Menu turystyki
BIP

Góreczno

polska.jpeg
 Góreczno

Nazwa miejscowości wywodzi się od położenia geograficznego.

Właścicielami folwarku Góreczno, liczącego 1000ha ziemi ornej, była rodzina Prittwitz – potomkowie porucznika huzarów, który uratował Fryderyka II od niewoli rosyjskiej. Ostatni z rodu Prittwitz, w latach 20-tych XX w., sprzedał folwark. W latach 30. ub. wieku wybudowano pierwszy na terenie naszej gminy wodociąg. Studnia, z której pobierano wodę istnieje do dnia dzisiejszego.

W Górecznie znajduje się neolityczne stanowisko archeologiczne.

niemiecka.jpeg
 Góreczno

Der Name der Ortschaft kommt von ihrer geographischen Lage.

Das Gut Góreczno, das 1000 ha Ackerland umfasst, war im Besitz der Familie Prittwitz, Nachkommen eines Husar-Oberleutnants, der Friedrich II. von russischer Gefangenschaft gerettet hatte. Der letzte Mitglied des Prittwitz-Geschlechts verkaufte das Gut in den 1920-er Jahren. In den 1930-er Jahren wurde die erste Wasserleitung auf dem Gebiet der Gemeinde gebaut. Bis heute gibt es den Brunnen, aus dem Wasser geschöpft wurde.

In Góreczno gibt es neolitische archäologische Ausgrabungen.


Gmina Głogówek
ul. Rynek 1
48-250 Głogówek
tel. 77 40 69 900
fax 77 40 69 906
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 3019916
w tym miesiącu: 34506
dzisiaj: 1006