Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Góreczno

Brak opisu obrazka
 Góreczno

Nazwa miejscowości wywodzi się od położenia geograficznego.

Właścicielami folwarku Góreczno, liczącego 1000ha ziemi ornej, była rodzina Prittwitz – potomkowie porucznika huzarów, który uratował Fryderyka II od niewoli rosyjskiej. Ostatni z rodu Prittwitz, w latach 20-tych XX w., sprzedał folwark. W latach 30. ub. wieku wybudowano pierwszy na terenie naszej gminy wodociąg. Studnia, z której pobierano wodę istnieje do dnia dzisiejszego.

W Górecznie znajduje się neolityczne stanowisko archeologiczne.

Brak opisu obrazka
 Góreczno

Der Name der Ortschaft kommt von ihrer geographischen Lage.

Das Gut Góreczno, das 1000 ha Ackerland umfasst, war im Besitz der Familie Prittwitz, Nachkommen eines Husar-Oberleutnants, der Friedrich II. von russischer Gefangenschaft gerettet hatte. Der letzte Mitglied des Prittwitz-Geschlechts verkaufte das Gut in den 1920-er Jahren. In den 1930-er Jahren wurde die erste Wasserleitung auf dem Gebiet der Gemeinde gebaut. Bis heute gibt es den Brunnen, aus dem Wasser geschöpft wurde.

In Góreczno gibt es neolitische archäologische Ausgrabungen.

Wersja XML