Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kierpień

 

Brak opisu obrazka
Kierpień

Nazwa wywodzi się od łacińskiego słowa carpio- co oznacza staw dla karpi. Pierwsze wzmianki pochodzą z XIII w. Od 1274r. w posiadaniu cystersów z Lubiąża. Większość pól otaczających wioskę była corocznie zalewana przez Osobłogę i w miejscach niżej położonych tworzyły stawy, które były pełne ryb. Jeszcze przed II wojną światową w Kierpniu istniała gospoda pod nazwą "RYBASZ" czyli "RYBAK". Według ustnych przekazów przodek właścicieli gospody był pierwszym osadnikiem i założycielem wioski. Najstarszym obiektem we wsi jest kościół pw. Narodzin Najświętszej Marii Panny, odnotowany jest w kronikach z 1335 roku. Ufundowany został przez Piastów Górnośląskich. Obecny pochodzi z XVI w., kiedy to parafią zarządzali franciszkanie z Głogówka.

W Kierpniu znajdują się neolityczne stanowiska archeologiczne.

Legenda o powstaniu kapliczki na „Chmielnicach”

Dziewczyna o imieniu Magdalena, idąc wieczorem z zabawy poznała czterech chłopców. Bardzo często spotykali się na „chmielnickim” moście. Magdalena nie wiedziała jednak, iż są to zbójcy. Pewnego razu, gdy ponownie umówili się na spotkanie, dziewczyna chcąc zrobić im niespodziankę, schowała się pod mostem. Nadsłuchując, czy już nadchodzą, usłyszała rozmowę, z której wynikało, iż tegoż wieczoru chcą ją zabić. Przestraszona dziewczyna zaczekała, aż zabójcy odjadą, po czym pobiegła do domu, aby opowiedzieć wszystko rodzicom. Ci zaś, jako wyraz wdzięczności za ocalenie córki od śmierci, ufundowali nieopodal mostu kapliczkę, która stoi do dnia dzisiejszego.


Brak opisu obrazka
 Kierpień
Der Ortsname kommt vom lateinischen Wort carpio, was Karpfenteiche bedeutet. Die ersten Erwähnungen stammen aus dem 13. Jahrhundert. Seit 1274 im Besitz der Zisterzienser aus Lubiąż. Die meisten Felder in der Umgebung wurden durch den Fluss Osobłoga alljährlich überschwemmt, so dass sich an den niedriger gelegenen Stellen Teiche bildeten, welche mit Fischen gefüllt waren. Noch vor dem Zweiten Weltkrieg gab es in Kierpień ein Wirtshaus unter dem Namen "RYBASZ" d.h. "RYBAK" [FISCHER]. Laut mündlichen Überlieferungen war der Vorfahre der Wirtshausbesitzer der erste Ansiedler und Dorfgründer.

Das älteste Bauwerk des Dorfes ist die Kirche der Geburt der Heiligen Maria, 1335urkundlich erwähnt. Die derzeitige Kirche stammt aus dem 16.Jahrhundert, aus der Zeit, in der die Pfarre von Franziskanern aus Głogówek verwaltet wurde.

In Kierpnień gibt es neolitische archäologische Ausgrabungen.

Legende über die Entstehung der Kapelle in „Chmielnice”

Das Mädchen Namens Magdalena lernte vier Burschen kennen, als sie am Abend vom Tanzen zurückging. Sie begegneten einander sehr oft auf der Brücke von Chmielnice. Magdalena wusste jedoch nicht, dass es Räuber waren. Eines Tages, als sie sich wieder verabredeten, wollte das Mädchen ihnen eine Überraschung bereiten, indem sie sich unter der Brücke versteckte. Als sie lauschte, ob sie kommen, hörte sie ein Gespräch, dem zu entnehmen war, dass die Burschen sie an jenem Abend töten wollten. Das erschrockene Mädchen wartete ab, bis sie weggingen, dann lief sie nach Hause, um den Eltern alles zu erzählen. Als Ausdruck ihrer Dankbarkeit für die Rettung der Tochter stifteten sie eine bis heute erhaltene Kapelle unweit der Brücke.

Wersja XML