Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Leśniki

Brak opisu obrazka
 Leśnik

Nazwa miejscowości związana jest z położeniem, gdyż wieś znajduje się w środku lasu.

Pierwsze wzmianki pochodzą z 1217r. Pierwszą nazwą było Leznie. Kolejna wzmianka pochodzi z roku 1388, kiedy to książę Władysław Opolczyk osiedlił paulinów w Mochowie i podarował im wieś Leśnik.

Do roku 1900 działała tutaj gorzelnia, a do 1904r funkcjonował młyn wodny, który został uszkodzony podczas powodzi w 1903r.

We wsi są dwie kapliczki: pierwsza poświęcona jest św. Urbanowi, druga postawiona została na pamiątkę wygaśnięcia zarazy jaka nawiedziła wieś w roku 1649. W Leśnikach stoją 4 krzyże: pierwszy z 1899r., drugi z 1906r., trzeci z 1913r., , a czwarty z roku 1954r.

Od roku 1850 wieś należy do parafii Mochów.

W Leśnikach są ślady osadnictwa celtyckiego.

Brak opisu obrazka
 Leśnik

Der Name der Ortschaft kommt von ihrer Lage, da das Dorf mitten im Wald liegt.

Die ersten Erwähnungen kommen aus dem Jahr 1217. Der erste Name lautete Leznie. Eine weitere Notiz stammt aus dem Jahr 1388, als der Fürst Władysław Opolczyk die Pauliner in Mochów ansiedeln ließ und ihnen das Dorf Leśnik schenkte.

Bis 1900 war hier eine Brennerei vorhanden und bis 1904 arbeitete eine Wassermühle, welche während des Hochwassers in 1903 beschädigt wurde.

Im Dorf gibt es zwei Kapellen: die eine ist dem heiligen Urban gewidmet, die zweite wurde zum Andenken an die Beseitigung der Pest errichtet, welche das Dorf 1649 heimgesucht hatte. In Leśnik stehen 4 Kreuze: das erste aus dem Jahr 1899, das zweite aus dem Jahr 1906, das dritte aus dem Jahr 1913, und das vierte aus dem Jahr 1954.

Seit 1850 gehört das Dorf zu der Pfarrgemeinde Mochów.

In Leśnik sind Spuren keltischer Ansiedlung vorhanden.

Wersja XML