Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Mionów

Brak opisu obrazka
Mionów

Nazwa miejscowości pochodzi z języka słowiańskiego, a znaczy „miłowany” lub „umiłowany”. Wraz z upływem lat miejscowość zmieniała nazwy na „Milowan”, „Milmen”, Polnisch Mülmen.

Pierwsze wzmianki pochodzą z 1217r., kiedy to książę Kazimierz Opolczyk obdarował swego kanclerza Sebastiana wioskami „Milowanow” (Mionów) i „Virk” (Wierzch). Sebastian oddał swemu bratu Grzegorzowi Wierzch, sam zaś zachował Mionów.

Od 1381-1600 roku właścicielami wsi była rodzina Stral (Strzela).

We wsi znajduje się zabytkowa kapliczka.

W Mionowie znajdują się liczne stanowiska archeologiczne neolityczne i średniowieczne. Podczas prac badawczych znaleziono ślady produkcji hutniczej (odkryto piece dymarkowe z III – IV w p.n.e). W obrębie słupowej budowli w osadzie z III w. n.e. wydobyto monetę cesarza Antonina Piusa.

Brak opisu obrazka
Mionów

Der Name der Ortschaft kommt aus der slawischen Sprache und bedeutet „geliebt”. Im Laufe der Zeit änderte die Ortschaft ihren Namen auf „Milowan”, „Milmen”, Polnisch Mülmen.

Die ersten Erwähnungen kommen aus dem Jahr 1217, als der Fürst Kazimierz Opolczyk seinen Kanzler Sebastian mit den Dörfern „Milowanow” (Mionów) und „Virk” (Wierzch) beschenkt hatte. Sebastian übergab Wierzch an seinen Bruder Grzegorz und behielt selber Mionów.

In den Jahren 1381-1600 war das Dorf im Besitz der Familie Stral (Strzela).

Im Dorf befindet sich eine unter dem Denkmalschutz stehende Kapelle.

In Mionów gibt es neolitische und mittelalterliche archäologische Ausgrabungen. Während der Forschungsarbeit wurden Spuren der Hüttenproduktion gefunden (es wurden Rennfeueröfen aus dem 3.-4. Jahrhundert v.u.Z). Im Bereich eines Pfostenbauwerks in der Siedlung aus dem 3. Jahrhundert u.Z. wurde ein Münze des Kaisers Antoninus Pius gefördert.

Wersja XML