Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowe Kotkowice

Brak opisu obrazka
 Nowe Kotkowice

Pierwsze zabudowania folwarczne powstały najprawdopodobniej pod koniec XIX w. Zarządcą był wówczas Hans Beck, od którego imienia i nazwiska wywodziła się pierwotna nazwa miejscowości - Honzbeck. Do dzisiaj rdzenni mieszkańcy tak określają nazwę wsi.

Na przełomie lat 20-30 XX w. von Oppersdorffowie sprzedali ziemię, którą w dużej części odkupili najemni pracownicy folwarku. Zabudowania folwarczne w 1932r. kupiły trzy rodziny: Pastuszka, Wilczek i Linde.

We wsi istniała karczma, której właściciel był najzamożniejszym mieszkańcem.

W 1935r. niedaleko wsi wybudowano lotnisko, które funkcjonowało do 1945r.

We wsi znajduje się kapliczka wybudowana w 1913r. Dzwon kapliczki został poświęcony 9.X.1921r.

W Nowych Kotkowicach znajdują się neolityczne stanowiska archeologiczne.

Brak opisu obrazka
 Nowe Kotkowice

Die ersten Gutshofsgebäude sind höchstwahrscheinlich im ausgehenden 19. Jahrhundert entstanden. Der Gutshofverwalter war damals Hans Beck, von dessen Vor- und Nachnamen der ursprüngliche Ortsname: Honzbeck kommt. So wird das Dorf bis heute von den Stammbewohnern genannt.

Um die Wende der 1920-er und 1930-er Jahre haben die von Oppersdorffs das Gut verkauft, das größtenteils die Lohnarbeiter des Gutshofs abkauften. 1932 haben drei Familien die Gutshofsgebäude gekauft: Pastuszka, Wilczek und Linde.

Im Dorf gab es ein Wirtshaus, dessen Besitzer der reichste Dorfbewohner war.

1935 wurde in der Nähe des Dorfes ein Flughafen erbaut, das bis 1945 in Betrieb genommen wurde.

Im Dorf gibt es eine Kapelle, die 1913errichtet wurde. Die Glocke der Kapelle wurde am 9.10.1921geweiht.

In Nowe Kotkowice gibt es neolitische archäologische Ausgrabungen.

Wersja XML