Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rzepcze

Brak opisu obrazka
Rzepcze

Nazwa pochodzi od imienia Rzepek.

Pierwsze wzmianki o wsi odnotowano w 1300r. w dokumencie, w którym to widniała nazwa „Ropzha”, w roku 1318 – „Repzs”, a 1635- „Reptsch”. Najstarszą budowlą we wsi jest drewniany kościółek pw. Św. Jakuba Starszego, wzmiankowany już w 1447 r. Jest kościołem filialnym parafii Kierpień. Obecny kościół został wybudowany w 1751r. Posiada ciekawy siodłowy dach, kryty gontem. Wystrój kościoła jest również drewniany. Na szczególną uwagę zasługuje barokowa ambona, pochodzącą z XVIIw., na którą składają się polichromowane i złocone sylwetki: Chrystusa, św. Augusta, Grzegorza i Hieronima.

W Rzepczach, podczas prowadzonych badań archeologicznych, znaleziono narzędzia krzemienne z epoki kamienia (paleolitu).

Brak opisu obrazka
 Rzepcze

Der Name kommt von Eigennamen Rzepek.

Die ersten Notizen über das Dorf wurden 1300 in einer Urkunde gemacht, auf welcher der Name „Ropzha” stand, 1318 als „Repzs”, und 1635 unter dem Namen „Reptsch”. Das älteste Bauwerk des Dorfes ist die Holzkirche St. Jakob der Ältere, die bereits 1447 urkundlich erwähnt wurde. Es ist eine Filialkirche der Pfarre Kierpień. Die heutige Kirche wurde 1751erbaut. Sie besitzt ein interessantes mit Schindel bedecktes Satteldach. Die Ausstattung der Kirche ist ebenfalls aus Holz. Erwähnenswert ist die Barockkanzel aus dem 17. Jahrhundert, die aus polychromen und vergoldeten Gestalten von Christi sowie den Heiligen Augustus und Hieronymus besteht.

Im Zuge der in Rzepcze geführten archäologischen Ausgrabungen wurden Feuersteinwerkzeuge aus der Steinzeit (Paläolit) gefunden.

Wersja XML