Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stare Kotkowice

Brak opisu obrazka
Stare Kotkowice
Istnieją dwie wersje pochodzenia nazwy. Pierwsza z nich związana jest z kuciem koni, a druga z pobytem mnichów ("der Kuttentrager" oznacza mnicha, czyli Alt Kuttendorf to stara mnisia wieś).

Pierwsza wzmianka znajdująca się w kronikach z XIIIw., to zapis w akcie darowizny księcia Kazimierza Opolskiego dla klasztoru w Czarnowąsach.

Następna, o sporze pomiędzy proboszczem Michaelem z Biedrzychowic, a parafianami z Kotkowic, znajduje się w dokumencie księcia Bolka Opolskiego z dnia 27 marca 1430r. W dokumencie tym jest również mowa o istniejącym kościele. Kolejna wzmianka pochodzi z roku 1679 i zawarta jest w protokole wizytacyjnym Diecezji Wrocławskiej. Kościół dokładniej opisany został w protokole wizytacyjnym z 1687r. Patronat nad kościołem sprawował wówczas klasztor w Czarnowąsach. Obecny kościół murowany pw. św. Barbary pochodzi z 1847 roku.

W Starych Kotkowicach znajdują się neolityczne stanowiska archeologiczne.

Brak opisu obrazka
Stare Kotkowice

Es gibt zwei Erklärungen des Ortsnamen. Die erste von ihnen steht im Zusammenhang mit dem Pferdebeschlag, die zweite mit dem Aufenthalt von Mönchen ("der Kuttenträger" bedeutet einen Mönch, daher kommt auch der Name Alt Kuttendorf).

Die erste historische Erwähnung ist in einer Urkunde des Fürsten Bolko Opolski vom 27. März 1430 über den Streit zwischen dem Pfarrer Michael aus Biedrzychowice und der Pfarrgemeinde Kotkowice zu finden. In der Urkunde ist auch die Rede von der damals bereits vorhandenen Kirche. Die nächste Erwähnung stammt aus dem Jahr 1679 und ist im Besichtigungsbericht der Breslauer Diözese enthalten. Die Kirche wurde im Besichtigungsbericht aus dem Jahr 1687genauer beschrieben. Die Kirche stand damals unter dem Patronat des Klosters in Czarnowąsy. Die heutige gemauerte Sankt-Barbara-Kirche stammt aus dem Jahr 1847.

In Stare Kotkowice gibt es neolitische archäologische Ausgrabungen.

Wersja XML