Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wierzch

Brak opisu obrazka
Wierzch

Nazwa miejscowości pochodzi od słowa wierzchołek, co wskazuje na położenie wsi.

Pierwsze wzmianki pochodzą z 1217 roku, kiedy to książę Kazimierz Opolczyk, władca ówczesnego Górnego Śląska, za radą biskupa Lorenza z Wrocławia obdarował swego Kanclerza Sebastiana wioskami „Milowanow” (Mionów) i „Virk” (Wierzch). Sebastian oddał Wierzch swemu bratu, hrabiemu Grzegorzowi. Od 1381- 1600 właścicielami Wierzchu była rodzina Stral (Strzela).

Aktualna bryła kościoła pochodzi z lat 1900-1904. Godnym uwagi jest obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem z XVI wieku. W przykościelnym murze oraz w kościele wmurowanych jest sześć płyt nagrobnych. Część z nich jest nieczytelna, gdyż w poprzednim kościele znajdowały się w posadzce. Można jednak odczytać widniejące na nich nazwiska. Są to Zuzanna Strzela (zm. 1575r.), Andrzej Strzela (zm. 1595r.), Anna Lesotówna ze Steblowa (ok.1600r.), Karol Chrząszcz (zm. 1834r.), Michał Gotzler (zm. 1843r.).

We wsi znajdują się neolityczne stanowiska archeologiczne.

Brak opisu obrazka
Wierzch

Der Ortsname kommt vom Wort Gipfel, was auf die Dorflage hinweist.

Die ersten Erwähnungen stammen aus dem Jahr 1217, als der Fürst Kazimierz Opolczyk, Herrscher vom damaligen Oberschlesien, dem Rat des Bischofs Lorenza aus Breslau folgend, seinen Kanzler Sebastian mit den Dörfern „Milowanow” (Mionów) und „Virk” (Wierzch) beschenkt hatte. Sebastian Sebastian übergab Wierzch an seinen Bruder, Graf Grzegorz und behielt selber Mionów. In den Jahren 1381- 1600 war Wierzch im Besitz der Familie Stral (Strzela).

Der heutige Baukörper stammt aus den Jahren 1900-1904. Erwähnenswert ist das Gemälde Gottesmutter mit Kind aus dem 16. Jahrhundert. In der Kirchenmauer sowie in der Kirche selbst sind sechs Grabplatten eingemauert. Ein Teil von ihnen ist unlesbar, da sie sich in der früheren Kirche auf dem Fußboden befanden. Dennoch lassen sich die darauf stehenden Namen ablesen. Es sind folgenden Namen: Zuzanna Strzela (gest. 1575), Andrzej Strzela (gest. 1595), Anna Lesotówna aus Steblów (um 1600), Karol Chrząszcz (gest. 1834), Michał Gotzler (gest. 1843).

Im Dorf gibt es neolitische archäologische Ausgrabungen.

Wersja XML