Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wróblin

Brak opisu obrazka
Wróblin

Pierwsze udokumentowane wzmianki o miejscowości pochodzą z 1175r., gdzie wieś określona została jako "Villa Martini".

Jako wartościowy ocenia się układ przestrzenny wsi. Wróblin zachował owalny układ ulicowy. Wieś posiada dwa folwarki. Pierwszy położony w granicach siedliska wiejskiego, a drugi na zachód od zabudowy wiejskiej, posiadający unikalny układ zabudowy – na planie koła.

Wieś znana głównie z faktu, iż urodził się tu w roku 1897 „Wielki Pan Malarstwa Polskiego” Jan Cybis (zm. 1972 r.). Na budynku rodzinnego domu malarza umieszczona została płyta upamiętniająca artystę.

Na początku lat 70 -tych powstała orkiestra parafialna, która składa się z 4 -ech zespołów: chór mieszany, schola dziecięca, orkiestra dęta i jedyna w Polsce wiejska orkiestra symfoniczna “Symphonia Rusticana". Założycielem orkiestry jest proboszcz parafii Naczęsławice (do której należy Wróblin) ks. Jerzy Kowalik. Najstarszym obiektem we wsi jest kościół wzmiankowany już w źródłach w 1664 r. Obecny kościół został wybudowany w 1855r.

We wsi znajdują się liczne stanowiska archeologiczne z okresu neolitu i kultury łużyckiej.

Brak opisu obrazka
Wróblin

Die ersten belegten Erwähnungen über diese Ortschaft stammen aus dem Jahr 1175, da wird das Dorf als "Villa Martini" bezeichnet.

Die Raumordnung des Dorfes wird als sehr wertvoll bezeichnet. Wróblin behielt ein ovales Straßensystem. Das Dorf besitzt drei Gutshöfe. Der erste liegt innerhalb der Dorfgrenzen, der zweite – westlich von Dorfsgebäuden und besitzt ein einmaliges Bebauungssystem auf einem Kreisplan.

Das Dorf ist hauptsächlich dadurch bekannt, dass hier 1897 der „große Herr der polnischen Malerei”, Jan Cybis (gest. 1972) geboren wurde. Auf dem Gebäude des Geburtshauses des Malers wurde eine Platte eingemauert, welche des Künstler gedenkt.

Zu Beginn der 70-er Jahre ist ein Pfarrorchester entstanden, das aus 4 Ensembles besteht: gemischter Chor, eine Kinderschola, ein Blasorchester und das einzige in Polen Dorfsymphonieorchester “Symphonia Rusticana". Der Orchestergründer ist der Pfarrer der Gemeinde Naczęsławice (zu der Wróblin gehört), Priester Jerzy Kowalik. Das älteste Bauwerk des Dorfes ist die Kirche, welche im Jahre 1664 urkundlich erwähnt wird.

Im Dorf gibt es zahlreiche archäologische Ausgrabungen aus der Neolitzeit sowie der sorbischen Kultur.

Wersja XML