Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawada

Brak opisu obrazka
 Zawada

Nazw miejscowości pochodzi od wyrazu zawada, czyli przeszkoda.

W 1936r. nazwę Zowade zastąpiono nową – Lichten O/S.

Sołectwo składa się ze wsi Zawada i czterech przysiółków: Bud, Golczowice, Mucków i Sysłów (który powstał na początku XVIw.)

Pierwszy kościół w Golczowicach zbudował Franciszek Freiherr von Larisch na cześć św. Anny. Kościół w niedługim czasie spłonął. W latach 1843 – 1848 Administrator Suchanek wybudował kolejną świątynię, która w 1904r. została pokryta dachówką.

Na szczególną uwagę zasługuje również kapliczka św. Józefa w Zawadzie.

Istotnym elementem w Golczowicach jest stanowisko archeologiczne z okresu kultury łużyckiej . Odkryto tu również fragment rozległej osady garncarzy, gdzie znaleziono olbrzymią ilość odpadów i półprefabrykatów naczyń glinianych.

Brak opisu obrazka
Zawada

Der Ortsname kommt vom Wort ‘zawada’, d.h. Hindernis.

1936 wurde der Name Zowade durch einen neuen: Lichten O/S ersetzt.

Das Kreis besteht der Kreis aus dem Dorf Zawada und vier Weilern: Bud, Golczowice, Mucków und Sysłów (der zu Beginn des 16.Jahrhunderts entstand).

Die erste Kirche in Golczowice wurde von Franz Freiherr von Larisch zu Ehren der Heiligen Anna erbaut. Die Kirche ist kurz danach verbrannt. In den Jahren 1843 – 1848 erbaute der Verwalter Suchanek eine weitere Kirche, welche 1904 mit Dachziegeln bedeckt wurde.

Besonders erwähnenswert ist die Sankt-Josef-Kapelle in Zawada.

In Golczowice spielt die archäologische Ausgrabung aus der Zeit der sorbischen Kultur eine wichtige Rolle. Hier wurde auch ein Bruchstück einer umfangreichen Töpfersiedlung entdeckt, in der eine beträchtliche Anzahl von Abfällen und halbfertigen Fertigteilen von Tongefäßen gefunden wurden.

Wersja XML