Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zwiastowice

Brak opisu obrazka
 Zwiastowice
Nazwa pochodzi od imienia Zwiast. Wzmiankowana była jako Zuestoua (1223r.), Schwesterwitz (1571r.). Zwiastowice, podobnie jak większość miejscowości w Gminie Głogówek, założone zostały przez cystersów i były w ich posiadaniu do 1810r.

Najstarszym obiektem we wsi jest kaplica pw. Najświętszej Marii Panny, zbudowana w 1853r. Wewnątrz znajduje się ołtarz ludowo-barokowy z połowy XIX wieku.

Niedaleko miejscowości występują stanowiska archeologiczne.

We wsi znajduje się budynek folwarczny, stanowiący obecnie dom mieszkalny (numer 2) zbudowany w 1829 r.

 

Brak opisu obrazka
 Zwiastowice

Der Name kommt vom Vornamen Zwiast. Die Ortschaft ist als Zuestoua (1223) und Schwesterwitz (1571) urkundlich erwähnt worden. Zwiastowice war bis 1810 im Besitz der Zisterzienser.

Das älteste Bauwerk des Dorfes ist die Kapelle der Heilligen Jungfrau Maria, erbaut in 1853. Drinnen befindet sich ein Volksbarockaltar aus der Zeit um die Mitte des 19. Jahrhunderts.

Unweit der Ortschaft gibt es archäologische Ausgrabungen.

Im Dorf gibt befindet sich ein Gutshofsgebäude, das zurzeit ein Wohnhaus ist (Hausnummer 2), erbaut im Jahr 1829.

Wersja XML