Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Tomice

Brak opisu obrazka
Tomice

Nazwa miejscowości pochodzi od imienia Toma – Tomasz. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z XIII wieku o nazwie Thomicz. Tomice (wówczas Thomnitz)  do 1810r. był w posiadaniu cystersów. W 1813r. właścicielem Tomic została rodzina  von Prittwitz, która w 1842r. sprzedała  wieś  głównemu sędziemu dóbr świeckich  o nazwisku Reller.  Do 1894r. dzieci z Tomic uczęszczały do szkoły w Kazimierzu, później do Szonowa. W centrum wsi znajduje się zabytkowa kapliczka pw. św. Jana, patrona Tomic. 
W Tomicach  znajdują się neolityczne stanowiska archeologiczne.

Brak opisu obrazka
Tomice

Die Ortsname kommt vom Vornamen Toma – Tomasz. Die erste Erwähnung über das Dorf Thomicz stammt aus dem 13. Jahrhundert. Tomice (damals Thomnitz) war bis 1810 im Besitz der Zisterzienser. 1813 ging der Besitz von Tomice an die Familie von Prittwitz über, die 1842 das Dorf an den Hauptrichter für weltliche Güter, namens Reller verkaufte.  Bis 1894 besuchten die Kinder aus Tomice die Schule in Kazimierz, später in Szonów. In der Dorfmitte befindet sich eine unter dem Denkmalschutz stehende Kapelle des Heiligen Johannes, des Schutzheilligen von Tomice. 
In Tomice gibt es neolitische archäologische Ausgrabungen.

Wersja XML