Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zamek w Głogówku

NOWY WIZERUNEK ZAMKU W GŁOGÓWKU

 

W dniu 20 listopada 2018 roku zakończono prace renowacyjne na Zamku w Głogówku przy ulicy Zamkowej 23.

Dzięki realizacji projektu Rewitalizacja Zamku w Głogówku (skrzydło południowe
i wschodnie) wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku
współfinansowanego w ramach Poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i Kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 zamek zyskał nowe oblicze. Prace na zamku trwały od  października 2017 roku.

Na realizację zadania Gmina Głogówek pozyskała środki w wysokości: 3 758 820 PLN

Zadanie miało na celu ratowanie zabytku wysokiej klasy, jakim jest Zamek w Głogówku.

W ramach zadania przeprowadzono roboty budowlane zgodnie z wnioskiem
o dofinansowanie w następującym zakresie:

1.   Wymiany lub renowacji stolarki okiennej Zamku.

2.   Remont elewacji:

●    prace remontowo-budowlane: - Dezynfekcja ścian pomieszczeń od grzybów pleśniowych - Izolacje pionowe - Izolacje poziome - Piwnice - tynki renowacyjne - Przeniesienie izolacji z zewnątrz budynku do wnętrza piwnic - Elewacje - Przypory

●    Zgodnie z zaleceniami Konserwatora Zabytków odtworzenie zdobień architektonicznych w technice Sgraffito. W miejsca, w których można poddać zdobienia renowacji ich odtworzenie, tam gdzie uległy zniszczeniu, całkowite odtworzenie.

Prace remontowo - budowlane wykonała firma „MIDPOL-INVESTMENT” Arkadiusz Ghiuri Tokarnia 509, 32-436 Tokarnia za łączną wartość 4 691 300,55 PLN.

 

Przeprowadzenie niniejszej inwestycji, stanowi pierwszy krok do uratowania wysokiej klasy zabytku. Gmina Głogówek będzie miała szansę stać się bardzo interesującym miejscem, atrakcją turystyczną, co ogólnie wpłynie na poprawę jakości życia w Gminie. Inwestycja pozytywnie wpłynie na wizerunek województwa opolskiego, jako jednostki dbającej o zabytki, historię i kulturę.

PDFPROMOCJA PROJEKTU pn. Rewitalizacja Zamku w Głogówku.pdf

 

 

Zdjęcia wykonał Lucjan Wójcik

 

Wersja XML