• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu informacyjne Gminy Głogówek
Menu turystyki
BIP

Sprawozdania z Programu Odnowa Wsi za 2018 r.

odnowa.jpeg

Sprawozdania z Programu Odnowa Wsi za 2018 r.

 

       Zgodnie z zasadami Programu Odnowy Wsi w województwie opolskim uczestnicy Programu zobowiązani są do składania corocznych sprawozdań sołeckich z działań odnowy wsi. Informacje pozyskane ze składanych sprawozdań są ogromną bazą wiedzy na temat działań podejmowanych w sołectwach. W tym roku planuje się nadać statusy uczestnikom Programu Odnowy Wsi.  Tak szczegółowa analiza poziomu rozwoju opolskich wsi była przeprowadzana          w 2013 roku.

      W związku z powyższym zwracam się z prośbą o przesłanie sprawozdań sołeckich za 2018 r. wyłącznie w formie elektronicznej na adres   w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 18 lutego 2019 r.

        Druk sprawozdania oraz instrukcja wypełniania w/w sprawozdania znajdą Państwo           na stronie www.odnowawsi.eu w zakładce „Komunikaty i ogłoszenia”.


Gmina Głogówek
ul. Rynek 1
48-250 Głogówek
tel. 77 40 69 900
fax 77 40 69 906
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 2962040
w tym miesiącu: 33638
dzisiaj: 1593