Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Miasta partnerskie

Strony WWW miast partnerskich

 

Vrbno » http://vrbnopp.cz/
Rietberg » http://www.rietberg.de/
Osoblaha » http://www.osoblaha.cz/

 

Podpisanie aktu partnerstwa Głogówek - Vrbno


Dnia 8.06.2002r. odbyło się uroczyste podpisanie Układu Partnerskiego pomiędzy gminą Głogówek, a zaprzyjaźnionym miastem Vrbno pod Pradziadem w Republice Czeskiej.

Brak opisu obrazka

Na ten właśnie dzień zaplanowano uroczystą Sesję z okazji podpisania układu partnerskiego oraz po raz pierwszy wręczono trzy nagrody "Zasłużony dla Miasta i Gminy Głogówek" oraz nadano pięć tytułów "Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Głogówek".

W sesji ze strony polskiej uczestniczyli: burmistrz Głogówka Jan Mencler, z-ca burmistrza Józef Skiba, sekretarz Tadeusz Kasprzyszak, skarbnik Aleksandra Zembroń, Przewodniczący Rady Miejskiej Józef Janeczko oraz Radni Miasta i Gminy.

Gości z Vrbna reprezentowała liczna delegacja, w tym Starosta Zdenek Jarmar.

Na uroczystość zostały również zaproszone władze miasta Rietberg na czele których stał burmistrz Andre Kuper.

Sesja rozpoczęła się od nadania tytułów Honorowego oraz Zasłużonego Obywatela MiG Głogówek.

Po tym miłym akcencie Sesji podpisano Akt Partnerstwa. Burmistrz Jan Mencler, Starosta Zdenek Jarmar oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Józef Janeczko złożyli swoje podpisy na dokumencie. W przemówieniach włodarze obydwu miast podkreślali, że współpraca pomiędzy miastami już od kilku lat układa się harmonijnie. Organizowane są wspólnie imprezy przedszkolne, szkolne, sportowe i kulturalne.

Brak opisu obrazka

Miłym akcentem kończącym sesję było przecięcie wstęgi łączącej dwa "drzewka przyjaźni" rosnące na głogóweckim rynku. Drzewka symbolizują partnerstwo Głogówka i Rietbergu, o czym informują tablice pamiątkowe.
 

Podpisanie aktu partnerstwa Głogówek - Rietberg


W dniu 30.05.1998 r. odbyło się uroczyste podpisanie Układu Partnerskiego pomiędzy gminą Głogówek a zaprzyjaźnionym miastem w Niemczech - Rietberg.

Brak opisu obrazka

Na ten właśnie dzień zaplanowano uroczystą sesję, łącząc ją z mającym odbyć się "Świętem Chmielu". Ze strony polskiej w sesji uczestniczyli przedstawiciele władz Miasta i Gminy Głogówek - burmistrz Karol Kopacz, z-ca burmistrza Józef Skiba, sekretarz gminy Tadeusz Kasprzyszak, skarbnik gminy Kazimiera Kluczna. Oprócz członków zarządu gminy byli również przedstawiciele Rady Miejskiej z przewodniczącym RM Andrzejem Szałą na czele. W sesji uczestniczyli także przedstawiciele firm oraz prasa. Ze strony gości z miasta Rietberg byli członkowie zarządu: burmistrz André Kuper, z-cy burmistrza: Werner Bohnenkamp i Ursula Münstermann oraz przedstawiciele Rady.

Rozpoczęcie sesji zaplanowano na godz. 10:00. Trwały pośpiesznie przygotowania. Gdy wreszcie nastała oczekiwana pora wszyscy goście zostali zaproszeni do zajęcia miejsc w sali narad Urzędu Miasta i Gminy.


Uroczystą sesję rozpoczął przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Szała witając wszystkich zebranych i informując o jej wzniosłym celu. Odegrano hymny obu państw.

Brak opisu obrazka

Następnie obie ze stron zaczęły przedstawiać osoby uczestniczące. Pierwszy z przemówieniem wystąpił burmistrz Karol Kopacz charakteryzując po krótce gminę Głogówek, mówiąc o jej historii i życiu obecnym. Z podobnym w swej treści wystąpił również burmistrz miasta Rietberg André Kuper, używając w celu lepszego zrozumienia rzutnika, na którym ukazał dane o swojej gminie.

Brak opisu obrazka

Obie strony podkreślały chęć łączenia się w celu budowania Wspólnej Europy bez wzajemnych uprzedzeń i konfliktów. Mówiono, iż o dobrych stosunkach w zakresie gospodarki, kultury będzie stanowić przede wszystkim przyjaźń zwykłych ludzi. Z kolejnymi przemówieniami wystąpili: Henryk Kroll - Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Hubert Deittert - Poseł do Bundestagu (były burmistrz przez 20 lat miasta Rietberg), Andreas Zimmer - Konsul Niemiec oraz Andrzej Borowski - Dyrektor Generalny Urzędu Wojewódzkiego.

Podpisanie aktu partnerstwa Głogówek -Osoblaha

Burmistrzowie Głogówka i Osoblahy /Republika Czeska/ 25 czerwca 1998r. podpisali porozumienie o wzajemnej współpracy pomiędzy Gminami Głogówek i Osoblaha. /uchwała nr XXXVI/312/98 Rady Miejskiej Głogówka z dnia 18 czerwca oraz uchwała nr 1544/21/98 z dnia 27 maja 1998r. Gminnej Rady Osoblaha/

Współpraca w szczególności dotyczy:

    * zagadnień planowania przestrzennego
    * dziedziny środowiska naturalnego
    * zwalczania i likwidacji pożarów i katastrof
    * rozwijania turystyki, turystyki rowerowej i dążenia do budowy przejścia granicznego w Racławicach Śl.
    * wymiany kulturalnej i dbania o wspólne dziedzictwo kulturowe
    * tworzenia możliwości kontaktów międzyludzkich, a w szczególności kontaktów między młodzieżą, grupami sportowymi, strażami pożarnymi i innymi instytucjami o podobnym działaniu

Wersja XML