Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

eUrząd

Brak opisu obrazka

Tytuł projektu:    "eUrząd dla mieszkańca Opolszczyzny"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:
Priorytetu I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów
Działanie 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

Nr projektu:

Projekt nr Z/2.16/I/1.5/1/04

Nr umowy na dofinansowanie projektu projektu:

Umowa nr Z/2.16/I/1.5/1/04/U/41/05 z dnia 1 września 2005r.

Opis projektu:

Projekt "eUrząd dla mieszkańca Opolszczyzny" realizowany jest w 57 jednostkach samorządu terytorialnego na terenie województwa opolskiego. Liderem projektu jest Województwo Opolskie - Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w imieniu, którego działa Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu. Oprócz Lidera w projekcie uczestniczy 56 Partnerów, w tym 7 powiatów i 49 gmin. Zasadniczym celem projektu "eUrząd dla mieszkańca Opolszczyzny" jest realizacja idei społeczeństwa informacyjnego w regionie poprzez zwiększenie dostępu do usług publicznych on-line oraz zmniejszenie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania internetu w codziennym życiu społeczno-gospodarczym mieszkańców województwa opolskiego. Projekt "eUrząd dla mieszkańca Opolszczyzny" jest oparty o szereg działań z zakresu e-Goverment oraz działań wspierających budowę Społeczeństwa Informacyjnego. Celem projektu jest także kompleksowa obsługa indywidualnego i instytucjonalnego klienta zewnętrznego w JST (Jednostkach Samorządu Terytorialnego) Opolszczyzny, usprawnienie wewnętrznego i zewnętrznego obiegu dokumentów oraz dostępu do informacji, poprzez wdrożenie powiązanych ze sobą zintegrowanych serwisów informacyjnych i komunikacyjnych, umożliwiających zainicjowanie i załatwianie sprawy, udostępnianie i publikowanie szeroko rozumianej informacji opisowej i graficznej.

Rezultaty projektu:
Rezultatem rozumianym jako bezpośredni wpływ zrealizowanego produktu na otoczenie społeczno-ekonomiczne będzie upowszechnienie wykorzystania technologii społeczeństwa informacyjnego w pracy administracji samorządowej, wzrost konkurencyjności oraz polepszenie spójności między regionami w tym wymiarze. 
Efektem realizacji projektu "eUrząd dla mieszkańca Opolszczyzny" będzie m.in. podniesienie atrakcyjności regionu dla inwestorów zewnętrznych, zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw (szczególnie sektora MSP) poprzez innowacyjne zastosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w prowadzeniu działalności gospodarczej, powstawanie dobrej jakości miejsc pracy, co wydatnie wpłynie na zmniejszenie poziomu migracji zewnętrznej wysoko wykwalifikowanej kadry.
Bezpośrednim efektem realizacji projektu jest  kompleksowo zrealizowane zagadnienie obsługi klienta zewnętrznego w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Opolszczyzny, poprzez wdrożenie elektronicznych procedur załatwiania spraw wspomagane informatycznym systemem zarządzania dokumentami, udostępnionymi bazami wiedzy oraz zdalnymi usługami dla klientów urzędów. W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną m.in. następujące bezpośrednie cele w 57 JST województwa opolskiego:

Łatwiejszy dostęp do usług publicznych,

Skrócenie czasu potrzebnego na obsłużenie klienta zewnętrznego,

Zmniejszenie ilości wizyt w urzędzie,

Wprowadzenie transparentności w funkcjonowaniu urzędu,

Obniżenie kosztów administracji.Produkty 
Dane teleadresowe jednostek samorządu terytorialnego uczestniczących w projekcie. 
Zamawiający, przedmiot zamówienia, przetarg. 
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
Program funkcjonalno-użytkowy dla projektu 
Opis rozwiązania eobiegu. 
Opis rozwiązania - do pobrania (PDF - 32MB). 
Szczegółowy zakres przedmiotu umowy (PDF - 48MB). 
Umowa (PDF - 21MB). 
Aneks 1 do umowy (PDF). 
Aneks 2 do umowy (PDF). 
Aneks 3 do umowy (PDF). 
Aneks 4 do umowy (PDF). 
Ilościowe zestawienie towarów i usług (PDF - 3MB). 
Deklaracja warunki gwarancji sieci LAN 
Uchwała Nr Zarządu województwa Opolskiego 
Gwarancja dobrego wykonania 
Wykaz infrastruktury dostarczanej w ramach projektu 
Harmonogram wykonania umowy 
Komitet projektu 

Materiały z konferencji eUrząd stan na 12 marca 2007r. 
Prezentacja eUrząd dla Mieszkańca Opolszczyzny 
Harmonogram wdrażania aplikacji MunSol 
Harmonogram wdrażania aplikacji MunSol cd. 
Harmonogram i kontrola wdrażania 
Instrukcja obsługi platformy e-learningowej 
Prezentacja MunSol 
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów 
Zarządzenie w sprawie powołanie zespołu ds. wdrożenia aplikacji MunSol 
Zarządzenie w sprawie powołanie zespołu ds. wdrożenia aplikacji MunSol cd. 

Materiały ze szkolenia firmy Siemens w dniu 23 marca 2007r.
Szkolenie administratorów 
Munsol User Guide - użytkownicy 
Munsol Userguide dodatek A - opis ekranów klienta 
Munsol Userguide dodatek B-C - opis ekranów dokumenty wewnętrzne sprawy 
Munsol Userguide dodatek D-F - opis ekranów kontakty, zadania, ekrany wspólne 
Munsol Userguide rozdziały 1-9

MunSol Serwis 
Szkolenie administratorów - zdjęcia

Aktualizacjia oprogramowania skanera HP Scanjet 5590
Instalacja aktualizacji oprogramowania skanera HP Scanjet 5590
Scanjest patch

Internetowy Portal Urzędu (IPU)
Podręcznik administratora i urzędnika 
Logo do pobrania

Brak opisu obrazka


Harmonogram i kontrola
Procedura zgłaszania i usuwania awarii 
Zgłoszenie serwisowe

Procedury odbioru 
Procedura odbioru serwera 
Procedura odbioru komputera 
Procedura odbioru skanera 
Procedura odbioru czytnika kart elektronicznych 
Procedura odbioru zestawu do znakowania dokumentów 
Procedura odbioru kiosku informacyjnego 
Procedura instalacji i odbioru sieci LAN 
Procedura odbioru systemu E-Urząd

 

Wersja XML