Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Jednostki

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

ul. Batorego 10, 48-250 Głogówek, tel. (+48) 774 069 140
dyrektor Irena Sołtysek

Muzeum Regionalne

ul. Słowackiego 1, 48-250 Głogówek, tel. (+48) 774 373 500
kierownik Aleksander Devosges Cuber

e-mail: aleksander.dc@gmail.com

Biblioteki

Miejsko-Gminna Biblioteka

ul. Batorego 10, 48-250 Głogówek, tel. (+48) 774 069 130

kierownik Bożena Glacel

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Batorego 8, 48-250 Głogówek, tel. 077 - 4380040
p.o. Kierownika: Ewa Fedorowicz

Oświata


Szkoła Podstawowa w Racławicach Śląskich
ul. Zwycięstwa 23, Racławice Śląskie, tel. (+48) 774 376 517
dyrektor Renata Błoszenko

Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Jana Pawła II, Głogówek, tel. (+48) 774 373 420
dyrektor Ewa Leszczyńska-Łobos

Szkoła Podstawowa nr 2
ul. Sobieskiego 6, Głogówek, tel. 077 - 4069290
dyrektor Violetta Ćwięczek


Szkoła Podstawowa
Biedrzychowice, tel. (+48) 774 371 726
dyrektor Barbara Stolarewska

Szkoła Podstawowa
ul. Kozielska 6, Twardawa, tel. (+48) 774 371 026
dyrektor Agata Trzaskowska

Oddział przedszkolny przy szkole w Twardawie
ul. Spółdzielcza 16, tel. (+48) 774 371 933

Szkoła Podstawowa
Szonów 46, dyrektor Grażyna Kowalska - Woźny

Publiczne Przedszkole nr 4
ul. Powstańców 16, Głogówek, tel. (+48) 774 373 288
dyrektor Mariola Opalska

Oddział przedszkolny Oracze
ul. Głubczycka 47, tel. (+48) 774 373 786

Oddział przedszkolny
Kierpień, tel. (+48) 774 373 845

Publiczne Przedszkole nr 3
ul. Korfantego 4, Głogówek, tel. (+48) 774 373 732
dyrektor Renata Brzezina

Oddział przedszkolny
ul. Sudecka 27, Stare Kotkowice, tel. (+48) 774 373 999

Oddział przedszkolny
Biedrzychowice 165, tel. (+48) 774 371 714

Oddział przedszkolny
Wróblin 62, tel. (+48) 774 373 846

Publiczne Przedszkole
ul. Kościelna 3, Racławice Śląskie, tel. (+48) 774 376 525
dyrektor Alicja Prościak

Oddział przedszkolny
Szonów 33, tel. (+48) 774 371 829

Oddział przedszkolny
Wierzch 2, tel. (+48) 774 372 577

Oddział przedszkolny
Zawada 15, tel. (+48) 774 372 688

Wersja XML