Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Honorowi Zasłużeni

Honorowi i Zasłużeni dla Gminy Głogówek 2006


Podczas uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Głogówku w dniu 26 czerwca 2006r. po raz drugi przyznano tytuły "Zasłużony dla Miasta i Gminy Głogówek" oraz "Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Głogówek".
"ZASŁUŻONY DLA MIASTA I GMINY GŁOGÓWEK"

"Zasłużeni dla MiG Głogówek" oprócz pamiątkowego dyplomu oraz emblematu otrzymali nagrodę finansowa.

Brak opisu obrazka

"BRĄZOWY HERB GŁOGÓWKA" OTRZYMAŁA PANI BARBARA GRZEGORCZYK, DYREKTOR MUZEUM REGIONALNEGO W GŁOGÓWKU


Wniosek został zgłoszony przez Burmistrza Głogówka za upowszechnianie życia kulturalnego w Gminie Głogówek.

Pani Barbara Grzegorczyk w 2002r. otrzymała nagrodę Marszałka Województwa Opolskiego za całokształt działalności w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

"SREBRNY HERB GŁOGÓWKA" PAN BOLESŁAW OSADKOWSKI, MIESZKANIEC GŁOGÓWKA


Wniosek został zgłoszony przez Gminną Spółdzielnię "Samopomoc Chłopska" w Głogówku za wieloletnią prace i czynne zaangażowanie się w rozwój miasta.

"ZŁOTY HERB GŁOGÓWKA" PAN JÓZEF MATYSEK, KOŚCIELNY W PARAFII PW. ŚW.BARTŁOMIEJA W GŁOGÓWKU


Wniosek zgłoszony przez Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Bartłomieja w Głogówku za wieloletnią pracę na rzecz zachowania zabytków sakralnych w mieście.

Pan Józef Matysek otrzymał od papieża Jana Pawła II Medal "pro Ecclesia et Pontifice" /dla Kościoła i Ojca Świętego/ - najwyższe odznaczenie kościelne przyznawane przez papieży osobom świeckim.

TYTUŁ "HONOROWEGO OBYWATELA MIASTA I GMINY GŁOGÓWEK" (PAMIĄTKOWY DYPLOM ORAZ EMBLEMAT) OTRZYMALI:

WALDEMAR FILIPOWSKY, PRZEDSIĘBIORCA - FIRMA "FILPLAST"


Wniosek złożony przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Głogówku - za rozwój przedsiębiorczości w Gminie Głogówek oraz czynne zaangażowanie się w działalność społeczną gminy.

LUDWIG MERCKLE, OBYWATEL NIEMIEC, PRZEDSTAWICIEL FIRMY FARMACEUTYCZNEJ


Wniosek złożony przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim, poparty przez lekarza medycyny Krystiana Knicza i Stację Opieki Caritas w Głogówku za działalność charytatywną na rzecz służby zdrowia w Głogówku oraz stacji opieki Caritas.

GÜNTER HAUPTSTOCK, URODZONY W GŁOGÓWKU, OBECNIE MIESZKAJĄCY W NIEMCZECH


Wniosek złożony przez Muzeum Regionalne w Głogówku - za liczne publikacje, dot. historii miasta oraz aktywną współpracę z organizacjami kulturalnymi działającymi na terenie gminy

KS.ABP. ALFONS NOSSOL,


Wniosek złożony przez Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Bartłomieja w Głogówku - za aktywną współprace z władzami i organizacjami społecznymi miasta.

TADEUSZ SOROCZYŃSKI, BYŁY MIESZKANIEC SZONOWA, OBECNIE MIESZKAJĄCY W GMINIE LUBRZA


Wniosek zgłoszony przez Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury - Bibliotekę Publiczną w Głogówku - za aktywną pracę na rzecz miasta i bliski z nim związek wyrażany m.in. w pisanej przez siebie poezji.

Tomik poezji wydany przez Pana Soroczyńskiego pt. "Piosenka o starym mieście" poświęcony jest Głogówkowi.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

 

 

Honorowi i Załużeni dla Gminy Głogówek 2002


Podczas uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Głogówku w dniu 8 czerwca 2002r. z okazji podpisania aktu partnerstwa pomiędzy Gminą Głogówek a miastem Vrbno pod Pradziadem (Republika Czeska) po raz pierwszy wręczono nagrody "Zasłużony dla Miasta i Gminy Głogówek" oraz przyznano pięć tytułów "Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Głogówek".
"Zasłużony dla Miasta i Gminy Głogówek"

"Zasłużeni dla MiG Głogówek" oprócz pamiątkowego dyplomu oraz odznaki otrzymali nagrodę finansowa, którą przekazali na cele społeczne, Lesław Nizińskina na ratowanie głogóweckich zabytków, Zygmunt Wojas na Dom Dziecka w Głogówku, a Krystian Knicz na zakup aparatury medycznej do głogóweckiego szpitala.

Brak opisu obrazka

Zasłużony dla Miasta i Gminy Głogówek

"Brązowy Herb Głogówka" otrzymał Pan Lesław Niziński


Wniosek został zgłoszony przez Radę Sołecką i Terenowy Oddział Stowarzyszenia Odnowy Wsi w Racławicach Śl. za wkład intelektualny oraz osobiste zaangażowanie się w pracach na rzecz renowacji obiektu "Słup Szewdzki", znajdującego się w Racławicach.

"Srebrny Herb Głogówka" Pan Zygmunt Wojas


Wniosek został zgłoszony przez Klub Sportowy Willich-Fortuna z Głogówka i poparty przez Ordynatora Oddziału Wewnętrznego Pana Krystiana Knicza za czynne zaangażowanie się w działalność społeczną gminy, głównie w sponsorowaniu wyjazdów i wycieczek z naszych przedszkoli, szkół oraz drużyn piłkarskich: kobiecej i męskiej. Ponadto za charytatywne przewożenie z Niemiec lekarstw do szpitali, stacji Caritas, nie tylko w Głogówku, ale również na terenie województwa opolskiego.

"Złoty Herb Głogówka" Pan Krystian Knicz


Wniosek zgłoszony przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Głogówku za utworzenie Głogóweckiej Akademii Wiedzy. Jako główny pomysłodawca i realizator idei samokształcenia mieszkańców, zaangażował w prace Akademii środowiska kościelne, medyczne oraz nauczycielskie naszej gminy. Swoją tematyką GAW trafia do wszystkich środowisk i grup społecznych Głogówka i okolic. Jest również inicjatywą nowatorską i ma charakter pionierski w całym regionie.
Tytuł "Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Głogówek" (pamiątkowy dyplom oraz odznakę) otrzymali:

Waldemar Lankauf, opiekun, reżyser oraz organizator grup teatralnych


Wniosek złożony przez Głogóweckie Towarzystwo Gospodarcze, pod którym podpisali się również mieszkańcy miasta i gminy Głogówka za dorobek, wkład kulturowy oraz promocję gminy w szerokim kręgu kultury polskiej. Oryginalność reżyserii spektakli i przedstawień niejednokrotnie dawała powody do dumy.

Georg Lubczyk, były mieszkaniec Głogówka, obecnie mieszkającyw Ulm- Eisingen w Niemczech


Wniosek złożony przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim, poparty przez Ordynatora Oddziału Wewnętrznego Krystiana Knicza i Stację Opieki Caritas Diecezji Opolskiej za działalność charytatywną w ciągu ostatnich kilku lat, zwłaszcza pomoc w organizowaniu dostaw lekarstw oraz darów rzeczowych dla głogóweckiego szpitala, stacji opieki Caritas Domu Dziecka

Joachim Georg Görlich, kompozytor i publicysta, urodzony w Głogówku, obecnie mieszkajacy w Haan w Niemczech


Wniosek złożony przez Muzeum Regionalne w Głogówku i Redakcję"Życie Głogówka" za liczne publikacje oraz kompozycje nawiązujące w tytule do rodzinnych stron. Ten znanyi doceniany kompozytor przy różnych oficjalnych okazjach podkreśla fakt urodzenia oraz emocjonalną więź z Głogówkiem, a tym samym promuje miasto w szerokim środowisku kulturalnym.

Zbigniew Pawlicki


Wniosek złożony przez Muzeum Regionalne i redakcję "Życia Głogówka" za czynne zaangażowanie się w organizację każdego roku Festiwalu im Ludwika van Beethowena. Ponadto jako organizator koncertów muzyki poważnej odbywających się w ramach Święta Kwitnących Azalii, także w naszym mieście,popularyzuje Głogówek w szerokim środowisku melomanów.

Hans Georg von Oppersdorff, ordynat rodziny hrabiowskiej Oppersdorffów, mieszkający obecnie w Bad Homburg w Niemczech


Wniosek zgłoszony przez TSKN na Śląsku Opolskim i poparty przez Gwardiana klasztoru oo. franciszkanów o.Waldemara Czerwonkę za zaangażowanie się w powrót dzwonu "Ósmej Godziny"do Głogówka. Należy tutaj podkreślić, iż to właśnie Hrabia Hans Georg był inicjatorem referendum przeprowadzonego w Fuldzie wśród byłych mieszkańców Głogówka, odnośnie powrotu, jak również podjęcia przez niego jesienią 2000 r. decyzji o przekazaniu dzwonu dla Głogówka.

Wersja XML