Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Do pobrania:

PDFHarmonogram odbioru odpadów w roku 2020.pdf

DO POBRANIA:

Informacja o nowym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi:

PDFinforamcja o gospodarowaniu odpadami komunalnymi.pdf

PDFUchwała w spr. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarownie odpadami komunalnymi

PDFUCHWAŁA NR XXXVIII/272/2017 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU

Deklaracje od dnia 23.9.2016

Wersje WORD:

DOCDEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NIERUCHOMOŚĆ NIEZAMIESZKAŁA.DOC
DOCDEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NIERUCHOMOŚĆ ZAMIESZKAŁA.DOC

Wersje PDF:

PDFDEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NIERUCHOMOŚĆ NIEZAMIESZKAŁA
PDFDEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NIERUCHOMOŚĆ ZAMIESZKAŁA
 

Deklaracje od dnia 01.08.2016 do 22.09.2016

Wersje WORD:

DOCDEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NIERUCHOMOŚĆ ZAMIESZKAŁA.DOC

DOCDEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NIERUCHOMOŚĆ NIEZAMIESZKAŁA.DOC
Wersje PDF:

PDFDEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NIERUCHOMOŚĆ NIEZAMIESZKAŁA
PDFDEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NIERUCHOMOŚĆ ZAMIESZKAŁA

Deklaracje do dnia 31.07.2016

PDFDEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NIERUCHOMOŚĆ NIEZAMIESZKAŁA
PDFDEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NIERUCHOMOŚĆ ZAMIESZKAŁA
 

PDFUCHWAŁA NR XXII1602016.pdf 
PDFUCHWAŁA NR XXII1612016.pdf 
PDFUCHWAŁA NR XXII1622016.pdf 
PDFUCHWAŁA NR XXII1632016.pdf 

 

 

 

 

 

Wersja XML