Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Publikacje o Głogówku

Brak opisu obrazka
 Henryka Młynarska, Legendy, podania i opowieści historyczne Głogówka i okolic,   Agencja Wydawnicza a linea, Wrocław, 2010
Publikacja współfinansowana przez Urząd Miasta i Gminy Głogówek
Antologia legend, podań wierzeniowych  i opowieści historycznych ziemi głogóweckiej, to rozszerzone II wydanie , polsko- niemieckie.

Brak opisu obrazka
Słowniczek gwary śląskiej Głogówka i okolic, pod red. Henryki Młynarskiej
wydawnictwo szkolnej Izby Śląskiej, Krapkowice Sady

I wyd. 14.10 2005 ,powstało z okazji otwarcia szkolnego muzeum „Izby Śląskiej”  w PG nr 1 im. Króla Jana Kazimierza w Głogówku
II wyd. 14.10. 2010, poszerzone i uzupełnione  uświetniło obchody 10-lecia istnienia Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Króla Jana Kazimierza w Głogówku.

Brak opisu obrazka
Przewodnik po Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Głogówku, red. Henryka Młynarska, Rzeszów, 2008

Publikacja  klasztoru franciszkańskiego w Głogówku. W roku 2008  staraniem ojca gwardiana Krzysztofa Hury, ukazało się drugie wydanie przewodnika, upiększone barwnymi fotografiami kościoła, klasztoru, dzieł sztuki sakralnej. Zawiera teksty modlitw, litanii w językach polskim i niemieckim.

Brak opisu obrazka
„ Legendy, podania  Głogówka i okolic” Henryka Młynarska
Krapkowice, 2000 
Publikacja finansowana przez Urząd Miasta i Gminy Głogówek

Brak opisu obrazka
Günter HAUPTSTOCK
Z dziejów Głogówka

Wyd: MS, Opole 2009
Tytuł współfinansowany przez Gminę Głogówek

Publikacja poświęcona historii Głogówka. Przedstawia w tematycznie dobrany zestaw wybór  zagadnień związanych z głównymi zabytkami miasta, życiem społecznym i politycznym.

Brak opisu obrazka
ROCZNIK GŁOGÓWECKI – PORTRET 2010
Wyd. Muzeum Regionalne w Głogówku, Głogówek 2009
Tytuł sfinansowany przez Gminę Głogówek

Trzeci numer czasopisma, na który składają się artykuły opisujące wydarzenia historyczne, sylwetki zasłużonych nie tylko dla regionu postaci, analizy dzieł sztuki, wspomnienia, wywiady, a także legendy i wiersze.

Brak opisu obrazka
Ziemia Głogówecka
Wyd. Towarzystwo Miłośników Głogówka, Głogówek 2009
Tytuł sfinansowany przez Gminę Głogówek

Publikacja składa się z przyczynków do poznania historii ziemi głogóweckiej, jego zabytków, tradycji, folkloru, fauny. Przedstawia ponadto najważniejsze wydarzenia, na które składa się życie kulturalne mieszkańców gminy.

Brak opisu obrazka
Jarosław Kłuskiewicz & Barbara Grzegorczyk

Głogówekna dawnej pocztówce, Opole 2008
Publikacja współfinansowana przez Urząd Miejski w Głogówku

 

Brak opisu obrazka
W blasku Luksemburgów, Habsburgów i Wazów : studia nad mecenatem artystycznym panów Głogówka w XIV-XVIII wieku / pod red. Piotra Oszczanowskiego 
Wyd. Muzeum Regionalne w Głogówku; Uniwersytet Wrocławski. Instytut Historii Sztuki, Głogówek-Wrocław 2008
Tytuł sfinansowany przez:
Muzeum Regionalne w Głogówku
Urząd Miejski w Głogowku
Parafię pw. św. Bartłomieja w Głogówku
Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego

Publikacja naukowa poświęcona architekturze i zabytkom mauzoleum Oppersdorffów przy kościele p.w. św. Bartłomieja w Głogówku.

Brak opisu obrazka

Aleksander DEVOSGES CUBER, 
400 lat ratusza w Głogówku: 1608-2008 

Wyd. Muzeum Regionalne, Głogówek 2008. 
Tytuł sfinansowany przez Urząd Miejski w Głogówku

Publikacja wydana z okazji rocznicy 400 lat budowy ratusza w Głogówku. Zawiera rys z historii architektury i magistratu. Dodatkowo wzbogacono krótkim przewodnikiem po mieście i jego dziejach oraz licznymi ilustracjami.

 

Brak opisu obrazka

Miasto i Gmina Głogówek - broszura zawierająca opisy miasta oraz sołectw Gminy Głogówek.
stron - 20 /tłumaczona na język czeski i niemiecki/
Wydawca Urząd Miejski w Głogówku - 2007r.
Publikacja współfinansowan ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG IIIA Czechy-Polska oraz ze środków budżetu państwa.
Nakład wyczerpany.

Brak opisu obrazka

Miasto i Sołectwa     Miasto i Sołectwa Gminy Głogówek w zarysie...
Publikacja zawiera opisy i zdjęcia 22 sołectw Gminy oraz miasta.
Wzbogacona jest informacjami i zdjęciami Muzeum Regionalnego w Głogówku, Farskiej Stodoły w Biedrzychowicach oraz Izby Śląskiej w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Głogówku.
Stron 44 (publikacja tłumaczona na język niemiecki)
Wydawca - Urząd Miejski w Głogówku - 2006r.

Nakład wyczerpany.

Brak opisu obrazka
Zamki i Pałace     Zamki i pałace Euroregionu Pradziad
Publikacja została wsparta ze środków UE.
Zawiera opisy i zdjęcia zamków, pałaców i dworów znajdujących się na terenie Euroregionu Pradziad
Stron - 140 (publikacja tłumaczona na język angielski, czeski, niemiecki)
Wydawca - Stowarzyszenie Rozwoju Dorzecza Osobłogi, Prudnik 2005r.

Brak opisu obrazka

Kapituła Kolegiacka św. Bartłomieja w Głogówku (1379-1500) praca naukowa Pani Ewy Wółkiewicz.

Publikacja zawiera informacje dt parafii i kolegiaty głogóweckiej do 1500r.
stron 100, Opole, 2005r.
Tytuł sponsorowany m.in. przez Urząd Miejski w Głogówku

Nakład wyczerpany.

Brak opisu obrazka

Głogówek w obiektywie
Publikacja zawiera liczne zdjęcia zabytków Głogówka i ościennych wsi (Mochów, Rzepcze) oraz wnętrz Muzeum Regionalnego i sal zamkowych udostępnionych dla turystów.
Album jest wzbogacony opisami zabytków.
Stron 36 (publikacja tłumaczona na język niemiecki)
Wydawca - Urząd Miejski w Głogówku - 2005r.

Nakład wyczerpany.

Brak opisu obrazka

Mapa Głogówka
- oprócz mapy miasta znajdują się krótkie opisy zabytków Głogówka (teksty tłumaczone na język niemiecki i angielski)
Wydawca - Urząd Miejski w Głogówku - 2004r.

 

Brak opisu obrazka

Głogówek
Publikacja zwiera podstawowe informacje o położeniu gminy, środowisku, zabytkach i historii miasta.
stron - 20 (publikacja tłumaczona na język niemiecki)
Wydawca - Urząd Miejski w Głogówku - 2002r.
Głogówek

Nakład wyczerpany.

Brak opisu obrazka

Rocznik Głogówecki - Portret 2001

Stron 355
Wydawca - Towarzystwo Miłośników Głogówka, 2001r.

Tytuł dofinansowany przez Urząd Miejski w Głogówku

Brak opisu obrazka

Publikacja zawiera historię zamku, opis dziejów rodu Oppersdorffów, wizyty Jana Kazimierza oraz Ludwika van Beethovena w Głogówku Wzbogacona jest o zdjęcia archiwalne oraz rysunki i akwarele Wiesława Grąziowskiego.
Stron 30
Wydawca - Muzeum Regionalne, 2000r.

Publikacja do kupienia w Muzeum Regionalnym

Brak opisu obrazka

Rocznik Głogówecki - Portret 2000
Stron 260
Wydawca - Towarzystwo Miłośników Głogówka, 2000r.

Tytuł dofinansowany przez Urząd Miejski w Głogówku

 

WIDOKÓWKI:

Widokówki do kupienia m.in. w Muzeum Regionalnym w Głogówku
 

 

 

 

 

Wersja XML