Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Tryb konkursowy 

PDFRozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. .pdf

DOCXOFERTA-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-1.docx

DOCXSPRAWOZDANIE-Z-WYKONANIA-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-5.docx

Tryb 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

DOCXUproszczona-oferta-realizacji-zadania-publicznego-zalacznik-nr-1.docx

DOCXUproszczone-sprawozdanie-z-realizacji-zadania-publicznego-zalacznik-nr-2.docx

 

Aktualności:

14.01.2020 PDFOtwarty konkurs ofert na realizację przez Gminę Głogówek zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na 2020 rok.pdf

10.01.2020 PDFWyniki otwartego konkursu ofert na realizacje zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2020.pdf

17.12.2019 PDFOtwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-w-zakresie-wspierania-i-upowszechniania-kultury-fizycznej-i-sportu-na rok 2020.pdf

PDFWyniki otwartego konkursu na realizację przez Gminę Głogówek zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na 2019 rok.pdf

PDFWyniki otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadań-w-zakresie-wspierania-i-upowszechniania-kultury-fizycznej-i-sportu-na rok 2019.pdf

PDFOtwarty konkurs ofert na realizację przez Gminę Głogówek zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na 2019 rok.pdf

PDFOtwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-w-zakresie-wspierania-i-upowszechniania-kultury-fizycznej-i-sportu-na rok 2019.pdf

PDFOgłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Głogówek na 2019 r..pdf

PDFProjekt Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego na rok 2019.pdf

PDFOferta - Stowarzyszenie Odnowy Wsi Kazimierz z dnia 07.06.2018.pdf

PDFOferta - Ludowy Klub Sportowy LZS Rzepcze.pdf

 

Konsultacje 

08.11.2019 PDFProtokół z konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.pdf

29.10.2019 PDFOgłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2020 r..pdf

29.10.2019 PDFProjekt Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego na rok 2020-skonwertowany.pdf

PDFOgłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Głogówek na 2019 r..pdf

PDFProjekt Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego na rok 2019.pdf

Wyniki konkursów

10.01.2020PDFWyniki otwartego konkursu ofert na realizacje zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2020.pdf

PDFWyniki otwartego konkursu na realizację przez Gminę Głogówek zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na 2019 rok.pdf

PDFWyniki otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadań-w-zakresie-wspierania-i-upowszechniania-kultury-fizycznej-i-sportu-na rok 2019.pdf

PDFWyniki otwartego konkursu na realizację przez Gminę Głogówek zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na 2018 rok.pdf

PDFWyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 roku.pdf

 

 

Do pobrania:

Burmistrz Głogówka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2015.doc

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY GŁOGÓWEK Z  ORGANIZACJAMI  POZARZĄDOWYMI  ORAZ  INNYMI  PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI  DZIAŁALNOŚĆ  POŻYTKU  PUBLICZNEGO, O KTÓRYCH  MOWA W ART. 3 UST 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I  O WOLONTARIACIE  NA  2015 R.

Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu rocznego programu współpracy gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotam, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r.

 

Data publikacji: 06.11.2014 r.

Data publikacji: 14.11.2014 r.

Burmistrz Głogówka ogłasza
otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego na rok 2013 związanego z realizacją  zadań :
- w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego


/ POBIERZ OGŁOSZENIE/ 

 

Burmistrz Głogówka ogłasza
otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego na rok 2012 związanego z realizacją  zadań :
- w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego


/ POBIERZ OGŁOSZENIE/ 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 15 grudnia 2010 r.w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

/POBIERZ DRUKI W WERSJI WORD/

Informujemy, że od 18 stycznia 2011 roku obowiązuje rozporządzenie  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, które zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 10 stycznia 2011 r. (Dz. U. z 2011, nr 6 poz. 25) prosimy o składanie sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego na  formularzu, stanowiącym załącznik do niniejszego komunikatu.

Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego:

/POBIERZ DRUK W WERSJI WORD/

Druki do pobrania dotyczące kontroli  prawidłowości wykonywania zadania publicznego na które została przyznana dotacja:

/POBIERZ DRUKI W WERSJI WORD/

Protokół z konsultacji w sprawie projektu "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na rok 2012" dla gminy Głogówek spisany w dniu 13 października 2011 r.

/POBIERZ/

Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

/POBIERZ /

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012

/POBIERZ /
 

Dotacje 2010

BURMISTRZ GŁOGÓWKA INFORMUJE
o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w okresie 8.02.2010 r. do 31.12.2010 r.  związanego z realizacją  zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.(więcej) 

Protokół
Spisany w dniu  8 lutego 2010 r.  w związku z przeprowadzonym konkursem ofert na wykonanie zadania publicznego  w okresie 8.02.2010 r. -31.12.2010 r.  związanego z realizacją zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. (więcej) 

Burmistrz Głogówka
na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalność pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z  późn. zm.)  ogłasza: otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w okresie 8.02.2010 r. do 31.12.2010 r.  związanego z realizacją  zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. (więcej)

 

Dotacje 2009

Protokół z otwarcia kopert (pobierz...) 

Wyniki postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w okresie 12.02.2009 r. do 31.12.2009 r.  związanego z realizacją  zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. (pobierz...) 

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w okresie 12.02.2009 r. do 31.12.2009 r.  związanego z realizacją  zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.                           ( pobierz.....) 

Organizacje pożytku publicznego:

Organizacją pożytku publicznego może być organizacja pozarządowa, stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego lub podmiot działający na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania jeżeli m.in.: (więcej...)

Warunki uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego (więcej...)

Zakres współpracy Urzędu Miejskiego w Głogówku z organizacjami pozarządowymi (więcej...)

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008" dla gminy Głogówek (więcej...)
 

Dotacje 2008

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w okresie 12.02.2008 r. do 31.12.2008 r.  związanego z realizacją  zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (więcej...)

Wyniki konkursu na realizacje zadania publicznego .. (więcej...)

Wersja XML