Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PDFWyniki otwartego konkursu ofert na realizacje zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2021.pdf (446,10KB)

PDFWyniki otwartego konkursu na realizację przez Gminę Głogówek zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na 2020 rok.pdf (201,20KB)

PDFWyniki otwartego konkursu ofert na realizacje zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2020.pdf (466,13KB)

PDFWyniki otwartego konkursu na realizację przez Gminę Głogówek zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na 2019 rok.pdf (206,61KB)

PDFWyniki otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadań-w-zakresie-wspierania-i-upowszechniania-kultury-fizycznej-i-sportu-na rok 2019.pdf (581,59KB)

PDFWyniki otwartego konkursu na realizację przez Gminę Głogówek zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na 2018 rok.pdf (209,37KB)

PDFWyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 roku.pdf (1,33MB)

DOCProtokół z konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez organizację i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publ..doc (55,00KB)
 

Wersja XML