Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Hala sportowa

Brak opisu obrazka

Przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Głogówku, ul. Kościuszki

Hala posiada arenę główną o wymiarach 44x24m wraz z zapleczem socjalnym: szatnię, gabinet lekarski, pomieszczenia instruktorów oraz siłownię.

Hala jest czynna w okresie od 1.09 - 30.04.

Jest możliwość również wynajęcia hali w sezonie letnim dla potrzeb organizacji turniejów sportowych.
 

Zarządzenie Burmistrza Głogówka Nr OSKD-0050/118/2012
z dnia 21 września 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości  opłat za korzystanie z Hali środowiskowo - sportowej w Głogówku.

Na podstawie § 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), zarządzam co następuje:


§1

Ustala się wysokość opłat za korzystanie z Hali środowiskowo – sportowej w Głogówku, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§2

Ustala się bezpłatne godziny korzystania z Hali środowiskowo – sportowej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Głogówek, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OSKD- 0050/118/2012
Burmistrza Głogówka
z dnia 21 września


CENNIK OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z HALI ŚRODOWISKOWO – SPORTOWEJ 
W GŁOGÓWKU 

1. Wynajem  boiska hali sportowej do celów treningowych, szkoleniowych dla osób indywidualnych i grup zorganizowanych.

1)    wynajem całego boiska hali z natryskami za 1 godzinę zegarową – 60 zł
2)    wynajem całego boiska hali bez natrysków za 1 godzinę zegarową – 50 zł
3)    wynajem hali na imprezy inne niż sportowe za 1 godzinę zegarową – 100 zł
4)    UKS, LKS i Towarzystwa sportowe, Zrzeszenia sportowe mające siedzibę na terenie Gminy Głogówek – Zniżka 50 % od w/w cenny za każdą godzinę.

2.    Korzystanie z siłowni:
1)    wynajem siłowni na 1 godzinę zegarową – 7 zł osoba.
2)    wynajem siłowni na 8 godzin zegarowych / karnet/ - 30 zł osoba.
3)    wynajem siłowni przez grupę zorganizowaną / od 5 do 8 osób /  na 1 godzinę zegarową – 6 zł.

3.    Korzystanie  z sali fitness:
1)    wynajem sali fitness z natryskami za 1 godzinę zegarową – 30 zł
2)    wynajem sali fitness bez natrysków za 1 godzinę zegarową – 20 zł

4. Bezpłatne godziny korzystania z hali środowiskowo – sportowej dla grup dziecięcych i młodzieżowych od godz. 16.00 do godz. 18.00 
 Szczegółowe informacje nt wynajmu hali można uzyskać pod. nr telefonu +48 501681818 od poniedziałku do piątku /w okresie od 1.09-30.04/ w godz. od 16.00 - 21.00, w pozostałe miesiące w roku pod nr tel. Urzędu Miejskiego 077 4069921 w godz. od 8.00 - 15.00

Wynajem hali sportowej dokonuje się na podstawie podania do Urzędu Miejskiego, po wcześniejszym uzgodnieniu z konserwatorem hali terminu wynajmu.

 

 

Wersja XML