Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ludwig van Beethoven na Głogóweckim Zamku

Brak opisu obrazka
Pobyt Ludwika van Beethovena na Śląsku wiąże się z jego zażyłą przyjaźnią z księciem Karolem Lichnowskim, wiedeńskim arystokratą, który przez wiele lat był również mecenasem artysty. Książę posiadał w Opawie i Hradyszczu rezydencje odwiedzane nader często przez kompozytora, a stąd było już do Głogówka bardzo blisko. Franciszek Wacław Oppersdorff zaprzyjaźniony z magnatem zabiegał bardzo, by wielki wiedeński muzyk pojawił się również w jego zamku. Pragnienie to ziściło się jesienią 1806 roku.

Młody ordynat, rozmiłowany w muzyce Beethovena, sam zresztą grający na kilku instrumentach, przywitał dostojnego gościa uroczystym koncertem. Orkiestra zamkowa kierowana przez miejscowego dyrygenta, Hoszka wykonała ku zaskoczeniu Mistrza jego II Symfonię. Zdobycie partytury kompozycji było zważywszy na ówczesne możliwości kopiowania manuskryptów, niewątpliwym dowodem pomysłowości i energii Franciszka Wacława. Gestem tym sprawił wiedeńczykowi wielką radość, a w uznaniu dla demonstrowanego uwielbienia kompozytor obiecał ofiarować Oppersdorffowi swą V Symfonię c-moll, nad którą właśnie pracował. Radosne tony tej kompozycji oddawały stan ducha twórcy, był to bowiem okres, gdy w jego burzliwym dotąd życiu pojawiła się zapowiedź stabilizacji. Hrabia podbudowany obietnicą wypłacił nawet muzykowi 500 florenów zaliczki, licząc na to, że dedykacja towarzysząca kompozycji uczyni ród Oppersdorffów sławnym. Niestety plany te udaremnił nie tylko zatarg artysty z księciem Lichnowskim wykluczający jego dawne przyjazdy na Śląsk, ale i fakt, że tkwił Beethoven stale w kłopotach materialnych, które zmusiły go do wcześniejszego odsprzedania V Symfonii. Franciszek Wacław upomniał się o obiecaną kompozycję, w efekcie czego Mistrz pragnąc pozostać człowiekiem honoru, zadedykował hrabiemu IV Symfonię b-dur, która powstała również podczas pobytu na Śląsku.

Brak opisu obrazka
Rodzina Oppersdorffów przechowywała z wielkim pietyzmem klawikord, na którym grał muzyk a także jego listy pisane do ordynata. Nic też dziwnego, iż w bibliotece zamkowej mieszczącej ongiś rodzinne archiwum, postawiono już w latach PRL-u zorganizować salę poświęconą Beethovenowi. Dziś jest ona kameralnym pomieszczeniem koncertowym, w którym głogóweccy melomani mogą obcować z muzyką klasyczną w doskonałym wykonaniu. Od kilku już lat bowiem, na przełomie września i października odbywają się tu koncerty wchodzące w skład Śląskiego Festiwalu im. Ludwika van Beethovena. Słowem duch wielkiego kompozytora żyje w mieście, a jego mieszkańcy dumni są z faktu, iż jest Głogówek jedynym miastem w Polsce, w którym bawił i koncertował ten wielki wiedeński klasyk.

Tekst - Barbara Grzegorczyk
Wersja XML